Om karatetræning


Karatetræning er ikke kun læren om at forsvare sig. Det er også en måde at træne sit sind og styrke sin psyke. Dette sker igennem træningen, at man lære at kontrollere og beherske svære situationer samtidig med, at man konstant kæmper en hård kamp for at dygtiggøre sig. Træningen er for mange stærkt fysisk grænseoverskridende, hvilket netop er formålet, for at man derved kan opbygge koncentration og tålmodighed.

Karate Do er den rigtige forståelse og den rigtige brug af karate, og bygger på tanken om ”en sund sjæl i et sundt legeme”. Med traditionel karate lærer man gennem en blanding af fysisk og mental træning om respekt, pli, og god opførsel. Man lærer, at styrke ikke nødvendigvis ligger i fysikken, men i tanken, ligesom respekt opnås gennem den respekt man udviser overfor sine medmennesker.

Karate er en kampsport, og kan derfor være en særdeles farlig sport hvis den udøves uden disciplin. Derfor er der ret strenge regler for, hvordan man opfører sig under træningen. Dette er ene og alene for, at sikre at vi ikke kommer til skade. At vi er opmærksom på de instruktioner der gives, således at vi kan udføre dem uden fare for hinanden. Samtidig skal vi respektere hinanden og passe på hinanden under træningen.

Følgende grundtanker er endvidere en væsentlig del af Karate Do, den bagvedliggende forståelse for karate.

Grundlæggende regler for opførsel indenfor karate. Reglerne er lige vigtige, hver for sig og samlet. Prøv at tænke på, at det faktisk kun drejer sig om almindelig høflighed og respekt, og om at arbejde på at blive bedre – både til karate og som menneske.

Kom og vær med til at vi alle udvikler os sammen.

In pursuit of perfection